Edit những gì mình thích :>
Ảnh do mình edit, lấy đi vui lòng nói với mình một tiếng và ghi credit Lang thang trên Mây
☁️ Donate me with your love ☁️Ảnh mới nhất

Ảnh đang xem

   

Hiện có 44 người theo dõi

0 truyện - 7 album ảnh
0 chữ - 149 ảnh
1,8 K yêu thích - 25,7 K lượt xem
Album cùng thể loại

12 Cung Hoàng Đạo

Trần Hà

93 21 10 5.0

12 Zodiacs Ở đây có ai thích 12 cung hoàng đạ...

Hẹn em ngày đó

Mer

420 46 5 N/A

Tiểu thuyết: Hẹn em ngày đó Tác giả: Guillaume...

Bìa Nhà Sữa

PO JU

1534 371 38 N/A

Shop nhận edit nha!! -Edit quoutes : 20 xu -E...