Chính sách bảo mật (Privacy Policy)
Thu thập thông tin

Cũng như hầu hết các website khác, website Osach.net thu thập những thông tin thông thường được các trình duyệt và máy tính cung cấp, như loại trình duyệt, ngôn ngữ, IP máy tính, lựa chọn của khách truy cập trên Osach.net và thời gian khách truy cập truy cập vào Osach.net.

Link ngoài

Mặc dù chúng tôi luôn muốn sử dụng những link ngoài chất lượng, an toàn và phù hợp với điều khoản bảo mật của Osach.net, bạn nên cẩn thận mỗi khi click một link ra ngoài Osach.net. Chúng tôi không thể đảm bảo tất cả những link ngoài trên Osach.net đều an toàn dù chúng tôi luôn cố gắng làm điều đó.

Cookies

Trình duyệt của bạn có tiện ích tích hợp để lưu trữ các tệp nhỏ - "cookie" - chứa thông tin cho phép trang web nhận ra tài khoản của bạn. Trang web của chúng tôi tận dụng lợi thế của cơ sở này để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bạn có khả năng ngăn trình duyệt của mình chấp nhận cookie, nhưng nếu bạn làm vậy, một số chức năng trên trang web có thể không hoạt động, ví dụ như tính năng đăng nhập.

Nhúng nội dung từ các trang web khác (Iframe)

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm cả việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Dữ liệu từ Facebook

Ổ Sách cung cấp khả năng đăng nhập thông qua Facebook. Khi sử dụng tính năng này, account của bạn sẽ liên kết với account Facebook được dùng để đăng nhập. Đây là tính năng đăng nhập nhanh thay vì điền Email và Password như thông thường. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu từ account Facebook của bạn, bao gồm: Tên, Email, Ảnh đại diện. Các dữ liệu này sẽ được sử dụng trong phạm vi của Ổ Sách.

Nếu bạn có yêu cầu xóa dữ liệu từ account Facebook ở Ổ Sách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email Osach.net@gmail.com . Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện, sau đó bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng account Ổ Sách và đăng nhập theo cách thông thường bằng Email và Password

DMCA Compliance

Nếu bạn có phàn nàn gì về nội dung hoặc bất cứ vấn đề gì tại Osach.net, như vấn đề bản quyền, nội dung không được cho phép, vui lòng gửi email đến cho chúng tôi tại địa chỉ Osach.net@gmail.com .