TRUYỆN HOÀN THÀNH

OS5 - Đời - 033

Kha Nguyên

901450 5719 65 4.5

Nguyễn Tuấn Khanh học lớp 3 trường tiểu học Lán...

Hoàn thành

Một đốm lửa, hai duyên tình, ba kiếp nợ

Le Lemon

734 0 2 N/A

Người đi kẻ ở, khách vãng lai chùa Diên Ninh, t...

Hoàn thành

Bước Vào Thiên Cổ [OS5 - Họa Tình - 064]

Vi Phong

177409 986 39 4.17

Nhân duyên rất kì diệu, mối duyên đã lỡ đôi khi...

Hoàn thành

18+

[Truyện dài] Tồn tại

Nguyễn Tâm

1175 0 5 N/A

Lửa từ trời đổ xuống trần gian, để mọi thứ hóa ...

Hoàn thành

Học Cùng Lớp Với Người Yêu Cũ

Diệu

12430 2 2 N/A

Đây là một câu chuyện có thật dựa trên chính tr...

Hoàn thành