TRUYỆN HOÀN THÀNH
18+

Prologue: Liệu chuyện tình này sẽ có hồi kết để...

Moon

225 0 1 N/A

Thể loại: Tragedy, Psychology. Nữ chính: Devil...

Hoàn thành

Gieo mầm nở hạnh phúc

Aphrodi

129 1 1 N/A

Tôi và Phong có lẽ giống như chậu cây mầm đó v...

Hoàn thành

OS5 - Đời - 033

Kha Nguyên

442821 3480 65 5.0

Nguyễn Tuấn Khanh học lớp 3 trường tiểu học Lán...

Hoàn thành

Vũng bùn

Tô Tô

799 8 2 N/A

W/n: Có tình tiết 16+. Đây là req của mình cho...

Hoàn thành

OS5 - Phía sau một quân vương - 035

Du Dương

279206 2255 115 5.0

Mười năm trước, hắn là Viktor Theodor - hoàng t...

Hoàn thành