Edit những gì mình thích :>
Ảnh do mình edit, lấy đi vui lòng nói với mình một tiếng và ghi credit Lang thang trên Mây
☁️ Donate me with your love ☁️Ảnh mới nhất

Ảnh đang xem

   

Hiện có 30 người theo dõi

0 truyện - 6 album ảnh
0 chữ - 85 ảnh
1,1 K yêu thích - 16 K lượt xem
Album cùng thể loại

Những Câu Chuyện Tình...

Bodhi

296 21 13 N/A

Viết con chữ, vẽ nụ cười...

Design cùng Taozi

Wuynn Taozi

915 62 22 N/A

Nơi lưu lại các bìa mình đã des, mong mọi người...

Grey's Corner

Xám

716 85 22 N/A

Ảnh bìa bao năm qua mình đã làm, mình thường ch...