bởi Mai Anh

51
5

Cỡ chữ

Màu nền

Ôm em vào lòng, Biển ru em giấc mộng vĩnh hằng.