bởi

37
2

Cỡ chữ

Màu nền

Nhân gian đã ban cho tôi một sinh mệnh, vậy nên tôi phải có trách nhiệm với sinh mệnh mình được ban. Sống sao cho đẹp, đẹp cho mình và đẹp cho người. Để mai này dù tôi tan biến, nhân gian sẽ thay tôi lưu cuộc đời ấy lên sông Ngân vĩnh hằng.