bởi Kem

17
2

Cỡ chữ

Màu nền

Một chiếc bìa truyện mà mình từng thiết kế cho truyện ngắn thứ hai của mình.