Luận Ngữ

23370 2209 18 10 N/A
Tác giả: Nho
Người đăng: Phan Lê Quỳnh Nhi
Thể loại: Kỹ năng
Xếp hạng: Chưa có đánh giá
Tình trạng: Đang tiếp diễn
Trưởng thành: Không
Quốc gia: Việt Nam
Nguồn: Truyện sáng tác
Số chữ: 4703
Đọc từ đầu

Đây chỉ là những thiên trong Luận Ngữ và phần giải nghĩa từ một lão sư của Nho. Muốn lưu lại nên viết lại thành bộ này.

Nguồn:
- Tủ sách Đại học An Giang
- Quả Mạn Uỷ - Trương lão sư


Đã có 0 người đánh giá
Nội dung: N/A
Văn phong: N/A
Hình thức: N/A
Đánh giá trung bình: N/A

Chương mới nhất

Chương đang đọc

   

Hiện có 6 người theo dõi

4 truyện - 0 album ảnh
11,9 K chữ - 0 ảnh
53 yêu thích - 3,5 K lượt xem