"Trong nhà đã có người thương, xinh đẹp lại hiền lành, là con nhà gia giáo lá ngọc cành vàng, ta đã thích từ khi còn nhỏ. Thích lâu lắm rồi, trải qua trăm đắng ngàn cay mới theo đuổi được."

Trích: Thiên Quan Tứ Phúc