Mot ngay troi mua tren nhung thao nguyen xanh

Mot ngay troi mua tren nhung thao nguyen xanh

Giới thiệu

Truyện của Hà: 7

Triển lãm ảnh: 0

Giới thiệu

- Một mình khiêm trans+beta nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

Kết nối với mình tại trans novel

                                wattpad

𝕱𝖑𝖊𝖚𝖗 𝖉𝖊 𝖕𝖊𝖈𝖍𝖊  


Sinh nhật: 05/10/2004

Ngày tham gia: 13/05/2021
Ngày hoạt động gần nhất: 24/09/2021