Bút danh: Yêu Tinh Zombie
Các tác phẩm đã ra mắt:
- Không gian truyền thừa (2017-2018): Mạt thế, huyền huyễn, sủng, đô thị.
- Đổi mệnh (2019): Cổ đại, xuyên không, sủng, huyền huyễn.
- Nguyện vọng cuối cùng (2019-2020): Linh dị, ngôn tình, sủng, huyền huyễn, đô thị.