Kỳ Kỳ

Dreamweaving...

Dreamweaving...

Giới thiệu

Truyện của Kỳ Kỳ: 13

Triển lãm ảnh: 1

Giới thiệu

Mong bạn tìm thấy điều kỳ diệu và bình an trong những thế giới mà tôi dệt nên.


|| COMMISSIONS OPEN ||

Hiện mình có mở com viết oneshot, truyện ngắn, cũng như com dịch Anh - Việt (và ngược lại). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại:

Trang viết nhỏ xinh của mình: 


--------------


Hiện mình đang giới hạn kết bạn, nếu muốn add hãy nhắn cho mình vài dòng trước nhé ^-^


Sinh nhật: 18/10/1993

Ngày tham gia: 08/01/2020
Ngày hoạt động gần nhất: 21/05/2022