Kỳ Kỳ

Mong bạn tìm thấy điều kỳ diệu và bình an trong những thế giới mà tôi dệt nên.


--------------


Tác giả của nhiều câu chuyện be bé. Genshin Impact Content Creator.


--------------


Tiệm Dệt Mộng: 


--------------


|| COMMISSIONS OPEN ||

Dịch vụ Dệt Mộng:

Quầy Tarot: 


--------------


Hiện mình đang giới hạn kết bạn, nếu muốn add hãy nhắn cho mình vài dòng trước nhé ^-^