Kỳ Kỳ

Đang dệt nên những thế giới diệu kỳ ✨

Đang dệt nên những thế giới diệu kỳ ✨

Giới thiệu

Truyện của Kỳ Kỳ: 13

Triển lãm ảnh: 1

Giới thiệu

Mong bạn tìm thấy điều kỳ diệu và bình an trong những thế giới mà tôi dệt nên.


Tiệm Dệt Mộng: 

  

|| COMMISSIONS OPEN ||

Dịch vụ Dệt Mộng:

Quầy Tarot: 


--------------


Hiện mình đang giới hạn kết bạn, nếu muốn add hãy nhắn cho mình vài dòng trước nhé ^-^


Sinh nhật: 18/10/1993

Ngày tham gia: 08/01/2020
Ngày hoạt động gần nhất: 01/10/2022