Thích Ăn Thịt Gà

"Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé."

"Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé."

Giới thiệu

Truyện của Thích Ăn Thịt Gà: 15

Triển lãm ảnh: 3

Giới thiệu

"...cách chúng tôi bỏ lỡ nhau thật ra rất đơn giản. Một người thì mãi đợi, còn người kia thì không đến."


Sinh nhật: 25/10/2000

Ngày tham gia: 11/08/2020
Ngày hoạt động gần nhất: 03/12/2021