Li Phan

#LP - Tớ tên Li, cậu thả tim tớ đi <3

#LP - Tớ tên Li, cậu thả tim tớ đi <3

Giới thiệu

Truyện của Li Phan: 5

Triển lãm ảnh: 0

Giới thiệu

bút danh vào nghề: LP - Li Phan
Ad: Gia Lai
Nhân mã - ngoan vật vã :)))
không dễ thưn, mà được cái khó tánh =]]]
khá hiền lành, mà được cái thù dai =]]]
khả năng viết vẫn đang còn trong phạm vi học hỏi
yêu bài viết của Li thi cho <3 nha


Sinh nhật: 15/12/1992

Ngày tham gia: 06/02/2020
Ngày hoạt động gần nhất: 03/05/2022