Lin

Đang rảnh rỗi:3

1. Tớ sẽ bắt đầu viết truyện trong tương lai nên móng mọi người sẽ tới ủng hộ.

2 Tớ nhận edit bìa, sản phẩm đều được lưu bên trong triển lãm ai thích có thể tham khảo ạ ❤️

Text chính:

Text phụ:

Cỡ bìa:

Thể loại:

Yêu cầu(hình ảnh, màu sắc):

Ngày hoàn( cái này cậu có thể ước lượng)


Yêu các cậu nhiều