Lin

Đang rảnh rỗi:3

Đang rảnh rỗi:3

Giới thiệu

Truyện của Lin: 0

Triển lãm ảnh: 2

Giới thiệu

1. Tớ sẽ bắt đầu viết truyện vào tháng 7 nên móng mọi người sẽ tới ủng hộ.

2 Tớ nhận edit bìa, sản phẩm đều được lưu bên trong triển lãm ai thích có thể tham khảo ạ ❤️

Yêu các cậu nhiều


Sinh nhật: N/A

Ngày tham gia: 17/07/2022
Ngày hoạt động gần nhất: 31/07/2022