Giới thiệu

Truyện của Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi: 1

Triển lãm ảnh: 2

Giới thiệu

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ủng hộ mình nho(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Đây là tài khoản cá nhân của mình: 

https://www.facebook.com/mamyulu123

Còn đây là blog: 

https://www.facebook.com/mamthomchukhongcothui


Sinh nhật: N/A

Ngày tham gia: 06/07/2021
Ngày hoạt động gần nhất: 29/05/2022