Muối Hồng

Mỗi lần viết là tôi thấy vui.

Nếu bạn có thắc mắc và muốn biết thêm về tác phẩm, hãy liên lạc với mình qua Facebook:

facebook.com

Hoặc qua địa chỉ email:

tacgiamuoihong@gmail.com