Forever Alone

Giới thiệu

Truyện của Hoa Nhỏ Trong Sương : 3

Triển lãm ảnh: 0

Giới thiệu

Lung linh đầu tử an hồng đậu
Nhập cốt tương tư tri bất tri

Cốt trung chi cốt của ta
Nguyện người mãi bình an.

Một con hủ nữ mới nhập động không lâu, tui thích viết ABO, ai cùng sở thích thì tấp vào nha


Sinh nhật: 06/04/2004

Ngày tham gia: 24/07/2020
Ngày hoạt động gần nhất: 23/01/2021