Giới thiệu

Truyện của Ngư Linh: 0

Triển lãm ảnh: 1

Giới thiệu


Bút danh: Ngư Linh. Ngư trong cung cá, Linh trong Ngư Linh.


Giới thiệu đôi nét: Tính cách đặc biệt lười, hứng thú nhất là chơi, sở trường là ăn và kĩ năng là ngủ.


Sở thích: Hóng phốt


Sở ghét: Cá


Sở đoản: Toán


Sinh nhật: N/A

Ngày tham gia: 29/07/2022
Ngày hoạt động gần nhất: 19/08/2022