Chấm

Martle

Martle

Giới thiệu

Truyện của Chấm: 3

Triển lãm ảnh: 3

Giới thiệu

Tôi vẫn thích bản thân mình như thế. Không dựa dẫm, không vướng bận, không động lòng cũng không thất vọng.

Watt: https://www.wattpad.com/user/sophialillyhill2000


Sinh nhật: 23/04/2006

Ngày tham gia: 21/07/2020
Ngày hoạt động gần nhất: 24/09/2021