Khởi Niệm Tử Y

Đang ngủ đông

Chỉ viết một bộ truyện duy nhất đi cùng tuổi thanh xuân của mình.
...
TAG đã hoàn phần một, phần hai khi nào viết xong mình sẽ đăng. Hứa chắc là sẽ có nhưng không biết bao giờ thôi =)))))
Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa đang lếch. Lịch up không cố định, thường thì cách hai ngày một chương, nhưng có lúc mình bận sẽ chậm hơn. Mọi người thông cảm và comment để mình có động lực edit tiếp nha.

https://www.wattpad.com/user/Guizan29
https://www.facebook.com/demi.tramvo/
https://www.instagram.com/tramdemi/