Moon

Cần hết cả lọ thuốc Fluoxetine :>

Cần hết cả lọ thuốc Fluoxetine :>

Giới thiệu

Truyện của Moon : 4

Triển lãm ảnh: 2

Giới thiệu

Những thứ hủy hoại tôi:

- Bạo lực học đường

- Ba má ly hôn

- Kì thị học đường 

- Bạo hành tâm lý.


Sinh nhật: 23/11/2010

Ngày tham gia: 11/06/2022
Ngày hoạt động gần nhất: 19/08/2022