Giới thiệu

Truyện của Jocasta : 1

Triển lãm ảnh: 1

Giới thiệu

Xin chào, tớ là Linh. Tớ là hiện thân cho sự thất bại của tạo hóa


Sinh nhật: 12/07/2006

Ngày tham gia: 15/06/2021
Ngày hoạt động gần nhất: 16/06/2022