[Review] Lang tâm hồ tình

Tác giả: Truy Quang
Người đăng: Truy Quang
Thể loại: Cảm nhận
Số chương: 1
Lượt thích: 6
Lượt đọc: 88
Tình trạng: Hoàn thành
Trưởng thành: Không
Quốc gia: Việt Nam
Nguồn: Truyện sáng tác
Số chữ: 1768

Tác phẩm: Lang Tâm Hồ Tình
Tác giả: July D Ami (Hạ Dương)
Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến
Reviewer: Truy Quang


Đã có 1 người đánh giá
Nội dung: 1
Văn phong: 1
Hình thức: 2

Chương mới nhất


Danh sách chương