Giới thiệu

Truyện của Tthanh : 2

Triển lãm ảnh: 5

Giới thiệu

"Sống đã rồi hãy viết"
-Nam Cao-


Sinh nhật: 15/12/2003

Ngày tham gia: 29/02/2020
Ngày hoạt động gần nhất: 28/05/2022