Samaruki Minh Thanh

"Thời gian không chờ đợi ai"

"Thời gian không chờ đợi ai"

Giới thiệu

Truyện của Samaruki Minh Thanh: 15

Triển lãm ảnh: 6

Giới thiệu

Xin chào! Tôi là Samaruki Minh Thanh rất vui được làm quen với các bạn. 

🌈 Những tác phẩm đều do mình viết, mong các bạn không mang chúng đi bất cứ đâu.


Sinh nhật: 05/09/2000

Ngày tham gia: 29/08/2020
Ngày hoạt động gần nhất: 01/10/2022