Samaruki Minh Thanh

"Thời gian không chờ đợi ai"

Xin chào! Tôi là Samaruki Minh Thanh rất vui được làm quen với các bạn. 

🌈 Những tác phẩm đều do mình viết, mong các bạn không mang chúng đi bất cứ đâu.