Quê hương trong nỗi nhớ

Tác giả: Mỹ Diệu
Người đăng: Mỹ Diệu
Thể loại: Tản văn
Số chương: 6
Lượt thích: 45
Lượt đọc: 482
Tình trạng: Hoàn thành
Trưởng thành: Không
Quốc gia: Việt Nam
Nguồn: Truyện sáng tác
Số chữ: 6766
Gắn thẻ: Khác

Quê hương mỗi người đều mang một sắc màu riêng. Đối với tôi, nó chính là người mẹ già hiền dịu luôn mong ngóng những người con xa quay trở về.


Đã có 0 người đánh giá
Nội dung: 0
Văn phong: 0
Hình thức: 0

Chương mới nhất