Top đại gia

1 Samaruki Minh Thanh
237,6 K
2 Mèo Mùa Hạ
123,1 K
3 Linh Yunki
122,1 K
4 Salyna Trương
111,4 K
5 Mer
80 K
6 July D Ami
76,6 K
7 Sồi Đỏ Team
60,6 K
8 Hoàng QuỳnhAnh
60,2 K
9 Mây
58 K
10 Bắc Giải
57,9 K
11 Xương
42,4 K
12 Trương Khả Vi
40,8 K
13 Trần Hằng
37,8 K
14 Thường Xuân
34,6 K
15 Dạ Bình
33,2 K
16 Chấm
32,8 K
17 Phương Đông
32,3 K
18 Văn Thị
30,3 K
19 Thanh
30,3 K
20 Xám
29,9 K

Thành viên mới

1 Thán Vân Hề
25/09/2022
2 Khánh
25/09/2022
3 Phạm Diệu
25/09/2022
4 Tôn Hỷ
25/09/2022
5 Chi
25/09/2022
6 Hatsumike
25/09/2022
7 Ngoc Do
25/09/2022
8 Bảo Bảo
24/09/2022
9 Nguyễn Thị Đông Đông
24/09/2022
10 Hatari Chan
24/09/2022
11 Châu Giang
24/09/2022
12 Thùy Trang
24/09/2022
13 Minh Anh
24/09/2022
14 Chau Anh
24/09/2022
15 Đỗ Uyên
24/09/2022
16 Triệu Hòa
24/09/2022
17 Đoan
24/09/2022
18 Đạt Lê
23/09/2022
19 Thanh Nhàn
23/09/2022
20 Chúcanh
23/09/2022

Top điểm danh

Top theo dõi

1 Sồi Đỏ Team
150
2 PPearl
148
3 July D Ami
141
4 Mer
124
5 Văn Thị
111
6 Linh Yunki
108
7 Bảo Bảo Đói Rồi
100
8 Mèo Mùa Hạ
92
9 Tú Tú
63
10 Kỳ Kỳ
59
11
58
12 Bánh Mèo
58
13 Dii Dii
53
14 Salyna Trương
52
15 Xám
47
16 Panh
46
17 Cửu Nguyệt Phách
45
18 Mây
44
19 Eira
42
20 Xương
39