TRUYỆN HOÀN THÀNH
18+ 1

[Dịch] The Dark King -Tiểu Thuyết Warhammer 40k

Ngan Ha

711 0 1 N/A

The Dark King - Vị Vua Bóng Tối Nội Dung: Nh...

Hoàn thành

18+ 9,5 K

Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa

Khởi Niệm Tử Y

189925 1001 150 4.89

Thẩm Lưu Hưởng cú đêm cày hết một quyển bạch li...

Hoàn thành

18+ 145

[Edit] Mỗi ngày Ma Tôn đều muốn đào hôn

Ha Thien

2274 3 2 N/A

Thế nhân đều biết Ma Tôn Hoa Triệt thâm tâm tàn...

Hoàn thành

89

Đi Chậm

2001 12 1 5.0

Khi nhìn thấy anh lần đầu tiên và cậu đã chỉ và...

Hoàn thành

431

Bên Kia Dòng Sông Bị Lãng Quên Trong Bảy Kiếp

18047 49 1 5.0

Tóm tắt: Giữa hai bờ bên kia, trên cây cầu N...

Hoàn thành